Fågelhus för Grå Jako. Foto: Christina Sjökvist Persson.

Fågelhus för Grå Jako. Foto: Christina Sjökvist Persson.