Fågelhus för mindre parakiter. Foto: Christina Sjökvist Persson

Fågelhus för mindre parakiter. Foto: Christina Sjökvist Persson