Färger och mutationer

Grå
Grå är nymfkakaduornas vilda färg!
Hur ser jag skillnad på hanar och honor?
När fågeln är ung går det inte att se någon skillnad. Alla ungfåglar ser nämligen ut som honor. Karakteristiskt för honorna är helgrå fjäderdräkt med randiga stjärtfjädrar. När ungfåglarna börjar bli könsmogna vid ca 6-9 månaders ålder sker första ruggningen. Då byter de som är hanar sin fjäderdräkt mot vuxendräkt. Det kallas att de färgar ut. Det sker inte över en natt utan fjäder för fjäder tappas och de nya som växer ut får ett nytt utseende. Karakteristiskt för hanar är att de randiga stjärtfjädrarna då byts ut mot helgrå fjädrar, samt att ansiktsmasken blir gul. En grå fågel med gul ansiktsmask är alltid en vuxen hane.
 
Brokig
Pied (Brokig på svenska) är en mutation som påverkar det mörka pigmentet hos fågeln. På vissa ställen i fjäderdräkten saknas alltså det grå och detta skapar slumpmässiga mönster eller fläckar av vitt eller gult. Ingen brokig fågel är den andra lik och hur stor avsaknad av pigment (mer eller mindre brokig) som förekommer skiljer också mellan individer. Det är förekomsten av gula eller vita områden som klassificerar de brokiga i olika kategorier. En fågel som har upp till 25% av fjäderdräkten gul/vit kallas för ”light pied”. Det räcker dock med att en enda ving- eller stjärtfjäder är helt brokig för att fågeln ska räknas som light pied. En fågel som är gul/vit på mer än 25% av kroppen kallas för ”heavy pied”. En del av dessa fåglar har endast ett fåtal grå fjädrar. En fågel som är helt gul/vit och inte har en enda grå fjäder kallas ”clear pied”. Det är lätt att förväxla en clear pied med en lutino då fjäderdräkten kan se likadan ut, men gemensamt för alla brokiga fåglar är att de alltid har mörka ögon. Därutöver har alla brokiga gul tofs och ljusare/brokiga fötter med vita klor. Hos brokiga fåglar går det inte att se skillnad på honor och hanar och det är därför bäst att DNA-testa om man vill vara säker på kön.
Hur ser jag skillnad på hanar och honor?
Det går tyvärr inte.
 
Pärl
Mutationen pärl påverkar varje enskild fjäder genom att reducera den grå färgen endast på delar av fjädern. Detta skapar ett prickigt eller pärl-liknande mönster över hela kroppen. Reduceringen av grått på fjädrarna släpper fram de gula och vita färgerna och dessa nyanser varierar mellan individer, liksom antalet pärlfärgade fjädrar. Alla pärl har delvis gul ansiktsmask och tofs, bruna ögon samt gula stjärtfjädrar. Till skillnad från hos brokiga fåglar har de gula stjärtfjädrarna alltid en mörk spole och är något mönstrade. Det speciella med mutationen pärl är att vuxna hanar ”tappar” sina pärlor när de blir könsmogna. Från första ruggningen vid ca 6-9 månaders ålder och under alla kommande ruggningar byts de pärlfärgade fjädrarna succesivt ut mot helgrå. Hos en del hanar kan man se små spår av att de varit pärlfärgade (så kallade skuggpärlor) och hos andra försvinner det helt. Hos ungfåglar kan man alltså inte se någon skillnad mellan könen medan alla vuxna fåglar som har kvar sitt mönster är honor.
Hur ser jag skillnad på hanar och honor?
På ungfåglar går det inte att se någon skillnad. En vuxen fågel som är pärl är alltid en hona.
 
Lutino
Lutino är en mutation som påverkar det pigment som styr den grå färgen. Hos en lutino är detta pigment kraftigt reducerat och därför tillåts de gula och vita färgerna att ta över. Karakteristiskt för lutinon är därför att hela kroppen är gul eller vit där förekomsten av gult kan variera. De orange kindfläckarna finns kvar och fågeln har dessutom röda ögon. Näbb och fötter är rosafärgade, klorna ljusa. Dessa fåglar behöver man oftast DNA-testa för att få veta vilket kön de har. Ett tränat öga kan dock ana de typiska randiga stjärtfjädrarna hos vissa vuxna honor. 
Hur ser jag skillnad på hanar och honor?
Det är svårt, men hos de flesta honor kan man ana de randiga stjärtfjädrarna om man tittar noga och lyser med en lampa. Finns där ränder är det en hona.
 
Cinnamon/Isabell
Cinnamon kallas ofta för isabell i Europa och är en mutation som även den påverkar den grå färgen. Det bruna i fjäderdräkten som vanligtvis omvandlas till grått hindras från att göra detta och därför får fåglarna en brun ton över kroppen. Fåglarna varierar i nyans men de flesta ser ljusare ut än normalt och även näbb och fötter blir ljusare än hos vanliga grå. Ögonen är bruna och hanarna utvecklar gul ansiktsmask som vanligt då de blir könsmogna. Fåglar med denna mutation kan blekna i fjäderdräkten då de utsätts för direkt solsken.
Hur ser jag skillnad på hanar och honor?
Vuxna isabellfåglar kan könsbestämmas på samma sätt som de vanliga grå, dvs hanarna får gul ansiktsmask och helgrå stjärtfjädrar.
 
Vithuvad
Denna mutation reducerar fullständigt det pigment som ger de gula och orange färgerna. Detta resulterar i att dessa fåglar saknar de orange kindfläckarna. Hanarna utvecklar en helt vit ansiktsmask(därav namnet) och honorna får vita ränder på stjärtfjädrarna i stället för gula. Precis som hos vanliga grå går det att skilja på honor och hanar när fåglarna är könsmogna. En fågel som är vithuvad i kombination med brokigt blir alltså endast vit och grå.
Hur ser jag skillnad på hanar och honor?
Vuxna vithuvade fåglar kan könsbestämmas på liknande sätt som de vanliga grå, dvs hanarna färgar ut i vit ansiktsmask och helgrå stjärtfjädrar.
 
Fallow
En fallow är en mycket ljus fågel med röda ögon och ljusa rosa fötter. Fågelns nyans kan variera från att likna en lutino till att ha en ljus chokladliknande ton. Ögonen är oftast mer intensivt röda än hos lutinon och kan se rosa ut. Till skillnad från hos många andra mutationer är honan ofta vackrare än hanen då honorna brukar få ljusare nyanser och hanarna dessutom mörknar i nyans då de blir äldre. Både honor och hanar har gul ansiktsmask.
 
Pastelface
Pastelface påverkar kindfläckarna så att dessa blir ljusare och får en blek pastellgul nyans. Ansiktsmasken hos hanarna blir också mer pastellgula än hos fåglar som saknar genen. Övriga gula partier i fågelns fjäderdräkt(tex hos en brokig fågel) blir också något blekare än normalt. Mutationen är mycket ovanlig i Sverige och saknar svenskt namn.
 
Detta är ett axplock av mutationerna och det finns fler. En fågel kan också ha flera mutationer, isabellpärl, pärlbrokig, vithuvad lutino etc. För den intresserade har jag skrivit en längre artikel om de olika mutationerna: