Sluss in till voljärer för att förhindra rymningsförsök. Foto: Susanne Ohlén

Sluss in till voljärer för att förhindra rymningsförsök. Foto: Susanne Ohlén