Fågelhus med anslutande voljärer i aluminium/nätväggar. Foto: Susanne Ohlén

Fågelhus med anslutande voljärer i aluminium/nätväggar. Foto: Susanne Ohlén