Att hålla tamfåglar

Papegojor - ett annorlunda och fantastiskt sällskapsdjur!

När man köper sin första fågel finns det flera saker att fundera över. Vilken papegoja passar mig och min livsstil bäst?

 

Gemensamt för alla papegojor är att de låter, skräpar ner, är mycket intelligenta, extremt sociala och lever längre än de flesta djur vi normalt håller i fångenskap. Hur mycket de låter, på vilken sätt de skräpar ner, hur känsliga och krävande de är varierar stort och de finns i många olika storlekar. Generellt kan man säga att en större fågel är svårare att hålla, men det finns också flera små papegojor som kräver mer än de riktigt stora. En stor papegoja kostar ofta en rejäl slant och kräver en enormt stor bur. En liten papegoja är billigare att köpa och kräver mindre bur, men precis lika mycket sällskap, omtanke och ompyssling. Många små papegojor har tyvärr på grund av sitt låga pris och stora förekomst i djuraffärer blivit slit-och-släng-djur som folk gör sig av med när de tröttnat, vilket inte är annat än förkastligt och ansvarslöst!

En viktig sak att tänka på är att papegojor, till skillnad från katter och hundar, är vilda djur. Hundar och katter är domesticerade sedan tusentals år och vi har format och avlat fram de efter våra önskemål. Du hittar inga labradorer eller perserkatter i vilt tillstånd någonstans i världen, de är skapade av oss människor. Papegojor är däremot vilda arter i sina respektive hemländer och har bara ett fåtal generationer bakom sig i fångenskap. Fåglar är inte däggdjur, och kan inte jämföras med andra vanliga husdjur. Papegojor har dessutom mycket större och annorlunda intelligens än andra husdjur i jämförbar storlek, kombinerat med en rejäl dos instinkter.
Pepegojor finns i hundratals olika arter varav ett femtiotal vanligtvis hålls som sällskapsdjur, allt från den vanliga Undulaten till den stora Aran. Här sammanfattar jag de vanligaste begreppen och hur man kategoriserar de arter som vi håller i fångenskap.

Papegojfåglar är en hel ordning av fåglar som karakteriseras av att de har krokig övernäbb och kraftiga fötter med två tår framåt och två bakåt. De är ofta trädlevande och duktiga klättrare. Flera arter är starkt utrotningshotade. De arter vi oftast har som sällskap finns i två familjer, Kakaduor och Papegojor. En del papegojfåglar kallas för parakiter. Det är inte en benämning på en specifik grupp utan en beskrivning av papegojfåglar med långa, lätta kroppar och långa stjärtfjädrar. Exempel på fåglar som kallas parakiter är Undulater, Rosellor och Nymfkakaduor.

Kakaduor

Kakaduorna delas in i fyra underfamiljer och hör hemma i och kring Australien. De är karakteristiska med sina tofsar (fjäderkammar) på huvudet som återspeglar humör och kroppsuttryck. De saknar grönt och blått i fjäderdräkten och är därför mindre färggranna än papegojorna. De kakaduor man oftast ser som tamfåglar finns i två av underfamiljerna. Många känner igen de stora vita kakaduorna och de vanligaste man håller är Albakakadua eller Vittofskakadua, Moluckkakadua, Gultofskakaduor samt mindre kakaduor som Goffins och Rosenkakaduor. Kännetecken för dessa kakaduor är att de är skrikiga med hög röst, dammar med ett fint och fett vitt damm, är uppmärksamhetskrävande och livliga samt kan bli aggressiva. De flesta är mycket svåra fåglar att ha i fångenskap.

En betydligt lättare fågel att hålla är Nymfkakaduan som finns i en egen underfamilj. Nymfkakaduan har hållits och avlats som sällskapsfågel i många decennier och kan ses som mer domesticerad än många andra tamfåglar. De är de minsta kakaduorna med sina 30 cm och lättsamma och fredliga att hålla. De har fortfarande gälla tjut och dammar något, men har lugnare temperament och blir sällan problemfåglar. Nymfkakaduor blir ofta mellan 20 och 30 år gamla.

Papegojor

Familjen papegojor omfattar över 300 arter och delas upp i ett flertal underfamiljer. De är ofta färggranna fåglar och hör hemma på många olika platser i världen. Den absolut vanligaste papegojan i fångenskap är Undulaten, som likt Nymfkakaduan har avlats på i decennier, och kan ses som delvis domesticerad. De är små fåglar på 18 cm som är lättskötta och saknar gälla skrik. De tjattrar istället större delen av dagen. De lever relativt kort tid om man jämför med andra tamfåglar, runt 10 år.

I en annan underfamilj hittar vi Halsbandsparakiter, Ädelpapegojor och Dvärgpapegojor. Dvärgpapegojor är vanliga som sällskapsfåglar och är kompakta temperamentsfulla fåglar med gälla tjut. De blir lätt revirhävdande mot andra fåglar och hålls därför ofta parvis. Ädelpapegojor är en medelstor papegoja som inte ses som speciellt skrikig. De blir ofta enmansfåglar och tyr sig gärna till en enda partner.
Grå jako hittar vi i ytterligare en underfamilj. De är populära sällskapsfåglar då de har en enastående härmningsförmåga och ofta snappar upp ord och fraser. De är känsliga fåglar som ibland får problem med plockning och de dammar likt kakaduorna. Här hittar vi även släktet Långvingepapegojor med de vanligaste arterna Morhuvad och Meyers. De är små men mycket tuffa och temperamentsfulla papegojor som är krävande.

Den kontinent som har flest papegojarter är Sydamerika och här hittar vi till exempel Aror, Amazoner, Kilstjärtsparakiter, Vitbukspapegojor, Pionuspapegojor och Sparvpapegojor.
Arorna är de största papegojorna som hålls i fångenskap och representerar ofta vad många tänker på när de hör ordet papegoja. De har stor röstkapacitet, överdimensionerad näbb och är lekfulla men lugna och kan bli mycket trevliga sällskapsdjur med rätt uppfostran och en kunnig ägare. Annars blir de lätt bitska. Arorna varierar i storlek från den största på ungefär 95 cm ner till de lite mindre dvärgarorna på ca 45 cm. De här stora fåglarna överlever ofta sin ägare då de kan bli mellan 50 och 90 år gamla.
Amazonpapegojorna består av hela 31 arter av vilka vi håller runt 8 arter i Sverige. Några som kan nämnas är Blåpannad, Gulpannad, Venezuela och Mjölnaramazon. Amazonerna är populära medelstora papegojor som är kända för att lätt lära sig härma ord och ha ett bra temperament samt att de inte plockar sig särskilt ofta. De kan dock bli mycket högljudda och hanarna kan ibland bli aggressiva då de blir könsmogna.
Vitbukspapegojor är relativt små på 23 cm men är tuffa och lekfulla energiska fåglar som kräver mycket stimulering. De har höga tjut och är extremt aktiva clowner.
Pionuspapegojor är något större med sina 24-30 cm och är färgglada fåglar med milt temperament och få tendenser till plockning. De är relativt tystlåtna och lättsamma papegojor.
Kilstjärtsparakiter är små vackra fåglar på ca 25-30 cm och har ett trevligt temperament. Det finns två släkten; aratingor som är mycket färgranna, samt pyrrhurasläktet som innehåller de så kallade conurerna. Aratingorna är mer sällsynta som tamfåglar då de flesta arter är mycket högljudda, tex Solparakiten. Pyrrhurasläktet är väldigt vanliga som husdjur i USA och de har ett mycket behagligare läte och är sociala nyfikna fåglar som lätt blir tama. Några exempel är grönkindad och blåkindad conure.
Sparvpapegojorna är bland de minsta papegojorna med sina 12-15 cm och det finns 7 arter. Lessons sparvpapegoja är den vanligaste som tamfågel. De är tuffa aggressiva fåglar som kan vara svåra att hålla tillsammans med andra aggressiva arter. De har annars ett lugnt temperament, lätta att få tama, nyfikna och tystlåtna. Hanarna sjunger ofta mjukt på morgon och kväll. De blir runt 15-20 år gamla.