Skötselråd

Vad säger lagen?

I Sverige har vi djurskyddslagar och föreskrifter som beskriver hur vi ska sköta våra husdjur. Jag sammanfattar de viktigaste punkterna som gäller tamfåglar här. För den intresserade går det att hitta mer information på Jordbruksverkets hemsida.

  • Sällskapsfåglar ska hållas i par eller grupp. Endast med få undantag får man lov att hålla tamfåglar ensamma, då de är extremt sociala.
  • Sällskapsfåglar ska ha fri tillgång till vatten. Fodret ska anpassas efter artens behov. Buren ska innehålla en stimulerande miljö med möjlighet till att flyga mellan pinnar, klättra, gnaga och leta efter mat. Fåglarna bör ha tillgång till ett utrymme där de kan flyga fritt varje dag.
  • Vingtrimning är endast tillåtet om man inte kan träna fågeln att bära flygsele och helt förbjudet på fåglar under ett års ålder. Det är inte tillåtet att koppla fåglar med hjälp av en fotring. I praktiken innebär detta att du inte får vingklippa, låt fåglarna flyga och få vara fåglar!
  • Sällskapsfåglar som vistas utomhus ska alltid ha tillgång till ett utrymme där temperaturen är högre än 0 grader.
  • Blir fågeln sjuk ska du ta den till veterinär.
  • Handmatning av ungar är endast tillåtet om föräldrafåglarna inte själva kan mata ungarna. Handmatning av sällskapsfåglar leder ofta till beteendestörningar.
  • Hur stor bur du måste ha hittar du i tabellen nedan. Minsta tillåtna bredd på utrymmet är 45 cm.