Inomhusvoljär i aluminium för nymfkakaduor. Foto: Susanne Ohlén

Inomhusvoljär i aluminium för nymfkakaduor. Foto: Susanne Ohlén