Mindre bur i trä för nymfkakaduor. Foto: Aizic Moisen

Mindre bur i trä för nymfkakaduor. Foto: Aizic Moisen