Sommarvoljär i trä med dubbelt nät. Foto: Susanne Ohlén

Sommarvoljär i trä med dubbelt nät. Foto: Susanne Ohlén