Utomhusvoljär i trä i kombination med växthus. Foto: Christina Sjökvist Persson

Utomhusvoljär i trä i kombination med växthus. Foto: Christina Sjökvist Persson