Kakarikis

Sol

Sol är en rödpannad cinnamonbrokig hona född i december 2014. Hon härstammar från uppfödare i Helsingborg.

Sam

Balder är en rödpannad cinnamonbrokig hane född 2017. Han är son till Sol.

Sky

Sky är en rödpannad hona född 2017 i mutation blå. Hon är inköpt i Holland.

Rex

En brokig rödpannad hane som är split för blå. Kommer från Halland och född 2017.

Max

En brokig rödpannad hane som är split för blå. Kommer från Halland och född 2017. Bror till Rex.

Kiwi

Kiwi är en rödpannad cinnamonbrokig hona född 2017 som är köpt i Holland.

Kokos

En rödpannad hona född 2017 som är cinnamon. Köpt i Holland.

Blue

En blåbrokig hona född 2017. Syster till Max och Rex.
 

Bildgalleri: Kakarikis